WAG CHINA EXHIBITION - "Anepia"

Saturday, March 12, 2022 (All day) to Tuesday, April 12, 2022 (All day)

"Anepia"

WAG CHINA EXHIBITION
2022, MARCH 12 - APRIL 12

Exhibition` Opening Ceremony:
2022, March 12, at 3 P.M.
Address:
No. 71, LanDing Art District, Sansheng Town, Chengdu China
Participating artists:
Ajiana, Muyuan Xu, Shi Liu, MingJin Huang, Feng Deng, Ye Xiao, Li Xu, Zeyi Tang, YI Diao, Jianchun Wu, Li Liao

Curator: Cheng Yan
Coordinator: Ajiana
Assistant: Xiaolan Xu
Photographer: Mengfan Li

Organizer:
WAG China NC (National Committee)
Motto: WAG supports China

Share this page

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Reddit icon
Yahoo! icon